In English

 

Oideachas


In imeacht na blianta tháinig go leor scoláirí breátha as institiúidí Chill Chainnigh; orthu sin ba mhó cáil bhí Jonathan Swift agus John Banim. Tá 23 institiúid oideachais sa chathair lena n-áirítear 10 mbunscoil, 7 n-iarbhunscoil agus 3 scoil speisialta.
I ndiaidh do Chill Chainnigh bheith roghnaithe mar chathair aoise eolais, tá an earnáil oideachais imithe chun tosaigh i bhforbairt agus i gcur i bhfeidhm TFC. Bhí Cill Chainnigh ar na trí réigiún sa tír a ghlac páirt ar bhonn gníomhach sa Tionscnamh TE 2000 do scoileanna. Bhí naoi scoil déag rannpháirteach sa tionscnamh agus tá suíomh idirlín cartlainne dá gcuid féin forbartha ag na bunscoileanna agus ag na scoileanna speisialta i gCathair Chill Chainnigh. Folaíonn na téamaí: scéalta le dearcadh ar an duine daonna le hiarmhic léinn, éachtaí móra spórtúla/acadúla, stair bhunaithe na scoileanna, iardhaltaí cáiliúla, stair an cheantair áitiúil.

photo of children playing hurling


Cuireann an tionscadal deis ar fáil do scoileanna úsáid a bhaint as TFC ar bhealach a chomhlánaíonn an curaclam agus ina theannta sin ceadaíonn scoileanna a chultúr agus a stair a chaomhnú trí mheán an idirlín. Tugadh PC, Clódóir, scanóir agus ceamara Digiteach, teimpléad suíomh idirlín agus oiliúint i scileanna TFC do gach bunscoil agus scoil speisialta mar chuid den tionscadal.
Tá seomraí ríomhaire ag gach iarbhunscoil agus tá siad ag comhtháthú TFC sa churaclam ó ghlac siad páirt sna tionscadail comhtháthaithe scoile.

Tadg O'Dwyer, Liam Lenihan and Kevin Mooney

Is cuideachta dearadh suíomh idirlín TLK Webdesign a bhunaigh trí mhac léinn ó Mheánscoil CBS, Tadg O'Dwyer, Liam Lenihan agus Kevin Mooney. Bhuaigh an suíomh idirlín, Cathair Chill Chainnigh, dá gcuid Gradam ESAT Golden Spiders don suíomh idirlín is fearr sa chatagóir Duine Óg. Tugann na gradaim aitheantas do chuideachtaí agus d'aonáin as úsáid nuálach an idirlín. Tuilleadh

Rinne Ré-an-Eolas Chill Chainnigh conradh leis an Centre for Research in IT in education(CRITE) chun na tionscadail a mheas.
I 2001 bhunaíomar tionscadail tacaíochta teicniúla trí Innealtóir TE a earcú agus trí shuíomh idirlín le buneolas a chur chun cinn le aghaidh a thabhairt ar cheist na tacaíochta teicniúla sna scoileanna
Oibríonn Ollscoil na hÉireann Má Nuad campas for-rochtana i gcathair Chill Chainnigh agus tá dhá institiúid teicneolaíochta tábhachtacha - IT Phort Láirge agus IT Cheatharlach lonnaithe laistigh de 30 míle ó Chill Chainnigh.
Tairgeann IT Phort Láirge 1990 céimí in aghaidh na bliana; a leath díobh sin bíonn céim acu agus bíonn dioplómaí agus teastais ag an gcuid eile. Tá cothromas ag baint le roinnt na mac léinn idir na ceithre dhámh - Innealtóireacht, Eolaíocht, Staidéar Gnó agus an Léann Daonna. Cuimsíonn cúrsaí TFC B.Sc. Forbairt Bogearraí Tráchtála, B.Sc. Ríomhaireacht Tráchtála agus B.Sc. Ríomhaireacht Tionsclaíoch.

Tairgeann IT Cheatharlach 900 céimí in aghaidh na bliana. Tá cothromas ag baint le roinnt na mac léinn ina n-iomláine idir na sé dhámh - Staidéar Gnó, an Léann Daonna, Innealtóireacht Meic./Sibhialta, Innealtóireacht Leictreach, Eolaíocht agus Ríomhaireacht/Fisic/matamaitic. Cuimsíonn cúrsaí TFC B.SC in Innealtóireacht Bhogearraí.

Presentation Secondary School
St Kierans College
Kilkenny City Vocational School
CBS Secondary School
Mother of Fair Love
Loreto Secondary School
Kilkenny Primary Schools Archive Project


Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer