In English

 

Scoileanna Speisialta

Scoil Speisialta Naomh Pádraig

Is scoil speisialta Scoil Naomh Pádraig do pháistí le míchumas foghlama measartha/dona. Cur chuige ilchéadfach ildisciplíneach a bhíonn ag an scoil maidir le múinteoireacht. Áiseanna nua atá faighte ag an scoil is ea limistéar Bogimeartha agus úsáid teiripe ceoil mar áis oideachais.

Mother of Fair Love

Cuireadh an scoil chomhoideachais seo ar bun i 1966 agus freastalaíonn sé do pháistí le riachtanais speisialta oideachais san earnáil bhunscoile agus san earnáil iarbhunscoile Cuireann an Bord Athshlánúchán Náisiúnta agus FÁS cláir chun cinn d'fhonn cuidiú le mic léinn teacht céim ar aghaidh leis an oideachas agus fostaíocht a fháil.

Scoil an Spioraid Naofa

Is scoil bheag chairdiúil í Scoil an Spioraid Naofa a dhéanann freastal ar pháistí atá thar bheith suaite ina mothúcháin agus ar pháistí uathacha. Bíonn an scoil ag múineadh de réir an curaclam náisiúnta agus bíonn gníomhaíochtaí eile ar siúl freisin. Is i Seville Lodge a bunaíodh an scoil ach athshuiteáladh í i lár na cathrach i 1994.

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer