In English

 

Tríú Leibhéal


Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach

Tá campas for-rochtana bunaithe i gCill Chainnigh aige a thairgeann méid áirithe de chúrsaí Teastais Náisiúnta lánaimseartha i TE agus i ngnó.

Ollscoil na hÉireann, Má Nuad

Tá Campas For-Rochtana aige i gColáiste Naomh Ciarán a thairgeann Dioplóma in Obair Phobail agus Óige agus cúrsa céime i staidéir áitiúla agus phobail.

Ionaid Oideachas Chill Chainnigh

Tairgeann an t-ionad cúrsaí éagsúla do mhúinteoirí lena n-áirítear Dioplóma iarchéime in EALAÍONA (Feidhmiúcháin Teicneolaíochtaí Eolais agus Cumarsáide san Oideachas)

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer