Home > Maidir le Cill Chainnigh > Daoine > Spórt agus Fóillíochta i gCill Chainnigh
In English

 

Spórt agus Fóillíochta i gCill Chainnigh

Kilkenny Under 21 Hurlers 2005


Spóirt eachtraíochta Freastalaíonn Ionad Eachtraíochta Noreside ar Churachóireacht, ar Dhreapadóireacht, ar Threolíníocht, ar Bhoghdóireacht, ar Théadthuirlingt agus ar shiúlóid Sléibhte. San Ionad gníomhaíochta Fóillochta faoin Tuath cuimsítear saoráidí le haghaidh Rásaíocht Quad-Rothai, Boghdóireacht, Spriocanna Raidhfil Istigh agus Raonta Créphlátaí.

Lúthchleasaíocht Déanann Harriers Chathair Chill Chainnigh freastal ar lúthchleasaithe ag gach leibhéal i bPáirc Scanlon, raon reatha bhreacháin uile-aimsire. Tá seacht lúthchleasaí idirnáisiúnta ag ceann de na clubanna lúthchleasa is tábhachtaí in Éirinn KCH, lena n-áirítear Sinead Delahunty a ghlac páirt sa chomórtas 1500m ag Craobh na hEorpa agus Emily Maher a bhuaigh bonn óir sna rásaí 100m agus 200m ag Craobhchomórtas Óige an Domhain i 1998.

Badmantan Tá trí chlub badmantain ann - Naomh Cainneach, Naomh Muire agus Ye Fair City. Bíonn siad uile in iomaíocht i Sraithchomórtas Badmantain Chontae Chill Chainnigh.

Dornálaíocht Cuireann Club Dornálaíocht Marble City a bhfuil a bhunáit sa chathair oiliúint ar fáil ag gach leibhéal ó leibhéal an ógánaigh aníos.

Club Bridge Tá ionad sainchuspóire bridge sa chathair.

Camógaíocht Is cosúil Camógaíocht le hiománaíocht ach gur mná a bhíonn á himirt. Rug Cill Chainnigh craobh na hÉireann sa chamógaíocht leo roinnt babhta mar a rinne sí san iománaíocht agus tá foirne ag gach leibhéil ag na trí chlub GAA sa chathair.

Ficheall Bíonn Cill Chainnigh ina óstach ag comhdháil fichille atá aitheanta go hidirnáisiúnta agus tá naisc láidre ag an gclub fichille áitiúla leis na scoileanna. Is é Boris Spassky Uimhir a hAon ar rangliosta Fhichille an Domhain trá dá raibh uachtarán an chlub.

Lámhach Créphlátaí Thionól Club Sprice Créphlátaí Spóirtiúil an Oirdheiscirt dhá chomórtas lámhaigh 100 éan i mí Aibreán agus i mí Bealtaine.

Eachraíocht Is é an teaghlach Moloney a ritheann ionad Eachraíochta Top Flight Warrington; is teaghlach é a bhí gafa le gach uile ghné de thionscal eachraigh leis na blianta fada agus a bhí ag iomaíocht i gcomórtais eachléime agus in imeachtaí eachracha. Tá áiseanna iontacha ag an ionad lena n-áirítear eachraíocht agus fálróid agus trasnú tíre ar chapaill. Bíonn baill an chlub ag iomaíocht in imeachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tugann an club marcachais teagasc do mhic léinn ag gach leibhéal.

Iascaireacht An bradán agus an breac is mó a mharaítear leis an slatiascaireacht ar an bhFeoir. Tá dhá club sa chathair agus is féidir ceadúnais agus eolas a fháil ó Hook, Line and Sinker ar Sráid Rose Inn in aice Dhroichead Sheáin.

Géimlámhach Is féidir le Comhairle Caomhnú Lámhaigh Chill Chainnigh liosta de na hionad coinne a eagraíonn Géimlámhach a chur ar fáil.

GAA Tá an iománaíocht i bhfad níos tábhachtaí ná aon spórt eile i gCill Chainnigh; is í a chuireann cuisle ar chroí gach duine i gCill Chainnigh. Tá ionadaíocht mhaith ag an GAA (Cumann Lúthchleas Gaeil) sa chathair; tá 3 chlub a fhreastalaíonn ar dhaoine i ngach aoisghrúpa. Is í Páirc Nowlan ceanncheathrú an GAA sa chontae agus is í a dhéanann comhordú ar ghníomhaíochtaí níos mó ná 50 club. Is iad na trí fhaiche imeartha sa chathair, Páirc Shéamais (James Stephens), Dicksboro agus O'Loughlin Gaels. Tá lear mór faichí ag James Stephens ina n-imrítear iománaíocht, sacar, liathróid láimhe, camógaíocht agus Peil Ghaelach. De bhreis air sin tá saoráidí forbartha ag na hionaid sin chun freastal ar an bpobal níos leithne a bhaineann le gach ceann acu. Tá coimpléasc fóillíochta ag ionad GAA O'Loughlin Gaels ina bhfuil dhá phinniúr liathróid láimhe istigh agus giomnaisiam ilchuspóireach a dhéanann freastal do chispheil, do bhadmantan agus do eitpheil. Tá pinniúir liathróid láimhe agus cúirteanna cispheile i Sráid Mhichíl agus i Larchfield agus tá cúirt squash san ionad GAA James Stephens.

Is club 18 bpoll ar fhearann páirce Club Gailf Chill Chainnigh. Is cúrsa aibí í atá ann le céad bhliain agus níos mó agus tá tarraingt mór uirthi ag turasóirí. Is cúrsa 5857 méadar é 71 bhuile mar phar aige agus bhí sé ina óstach ag Comhaontas Gailf na hÉireann agus ag Comhaontas Gailf mhná na hÉireann. Tá saoráidí d'ardchaighdeán ann a chuimsíonn bialann, cithfholcthaí agus siopa earraí gailf. Is cúrsa réidh 18 bpoll Club Gailf Pockocke, 3 bhuile an phoill mar phar aige ar bhonn 'pay as you play'. Is Club galf dhá mhaide an Leacain.

Rás-Rian Con-ria Tá Rás-Rian Con i bPáirc Shéamais, Bóthar Achadh Úr. Bíonn rásaí ar siúl ann gach Céadaoin agus Aoine. Is iad an Corn McCalmont / Redmills Stakes agus Rás na Seaimpíní Redmill imeachtaí móra na bliana. Áirítear Pickwick and Spiral na Nikita ar chúnna cáiliúla a rásáil ar an rás-rian seo.

Gleacaíocht Déanann Club Gleacaíochta Chill Chainnigh ionadaíochta orthu siúd sa chathair a bhfuil suim acu sa Ghleacaíocht.

Liathróid Láimhe Is as Cill Chainnigh ceann de na himreoirí is fearr sa domhan den leagan Gaelach seo de spórt idirnáisiúnta atá préamhaithe sa chultúr Ceilteach. Rug Michael 'Ducksie' Walsh craobh Uile-Éireann sinsearach leis 34 uaire agus bhí sé i mbabhta ceannais an Chraoibh Liathróid Láimhe Domhanda dhá uair. Tá saoráidí ar fheabhas ar fud na cathrach agus tá dhá phinniúr amuigh faoin spéir i ngach paróiste. Tá saoráidí ar fheabhas istigh freisin ag Club O'Loughlin Gaels agus ag Inse an Talbóidigh. Seaimpíní an hÉireann iad Billy Burke agus Michael Reade arb as Cill Chainnigh an beirt acu.
Siúlóid Sléibhte Tá dhá chlub siúlóide sléibhte sa chathair, An Óige agus Club Siúlóide Tyndall.

Hacaí Tá bunáit foirne Hacaí Fhir agus Mhná Chill Chainnigh i gColáiste Chill Chainnigh agus bíonn siad in iomaíocht i Roinn a hAon de Shraithchomórtas Laighean.

Rásaí Capaill Is í Páirc Ghabhráin raon rásaíochta Chill Chainnigh. Ar na himeachtaí móra áirítear an Thystes agus Féile Rásaíochta Chill Chainnigh. Is cúrsa ar an Réidh é agus is cúrsa National Hunt é agus níl a shárú ar áilleacht ag aon chúrsa in Éirinn ar an bpáirc ina bhfuil sé suite. Is i 1914 a bhí an chéad chomhchruinniú ann, clár rásaíochta ar an réidh maille agus rásaíocht le léimeanna arda. Ar na capaill cháiliúla a chonacthas ag rásaíocht ar an gcúrsa bhí Arkle, Danoli agus Flying Bolt.

Bíonn na mílte ag imirt iománaíochta i gCill Chainnigh. Is spórt ársa Gaelach í a imrítear le maide fuinseoige ar a dtugtar hurley nó camán. Castar dhá fhoireann le 15 imreoir ar gach thaobh ar a chéile i gcluiche dhá leath de chúig nóiméad is tríocha an leath ag bualadh liathróid (sliothar) isteach san eangach nó thar an trasnán chun cúil agus cúilíní faoi seach a scóráil. Tá craobh na hÉireann buaite ag contae Cill Chainnigh níos mó ná 25 uaire ó 1888 i leith. Cé go bhfuarthas an ceann is fearr orthu sa mbabhta ceannais de chraobh na hÉireann ag leibhéal na sinsearach agus ag leibhéal an aoisghrúpa faoi bhun 21 i 1998 bhuaigh foireann na máistrí (os cionn 40) craobh na hÉireann sa bhliain sin.

Rugbaí Is é Baile an Phúcaigh bunáit Chlub Rugbaí Chill Chainnigh agus imríonn sé i roinn a haon de Shraith Laighean. Bhuaigh an fhoireann corn na mbailte roinnt babhtaí. D'imir cuid dá bhaill ar fhoireann na hÉireann agus tá 160 baill ag an gclub atá ag leibhéal faoi bhun na haoise. I 2001 bhuaigh Club Rugbaí Chill Chainnigh Corn na mBailte Cúige nuair a fuair siad an ceann is fearr ar Phort Laoise sa bhabhta ceannais.

Sacar Imríonn Club Sacar Chathair Chill Chainnigh sa Phríomhshraith Eircom agus tá a bhunáit aige in bPáirc Buckley ar an N76 lasmuigh de chathair Chill Chainnigh. Bhuaigh siad Sraithchomórtas Roinn a hAon sa bhliain 96/97. Bíonn an fhoireann ina óstach go tráthrialta ar chluichí ina mbíonn foirne ón mBreatain agus bhí sí ina óstach do roinnt cluichí idirnáisiúnta óige. Déanann Sraithchomórtas Sóisearach Chill Chainnigh agus na gCeantar freastal maith freisin ar shacar do dhaltaí scoile agus do amaitéaraigh.

Snámh Is í an linn snámha chathartha an pointe lárnach le haghaidh snámha agus spóirt uisce i gCill Chainnigh.

Leadóg Tá cúirteanna leadóige poiblí i gColáiste Chill Chainnigh agus tá ocht gcinn de chúirteanna savannah faoi sholas ag Club Leadóige Chill Chainnigh. Breathnaigh ar bhunachar sonraí Chill Chainnigh le haghaidh imeachtaí amach anseo.

 

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer