Home > Maidir le Cill Chainnigh > Topagrafaíocht
In English

 

Topagrafaíocht

Topagrafaíocht


Sníonn abhainn na Feoire a bealach tríd an gcáthair, abhainn a chuidigh go mór lena forbairt. Baile intíre atá i gCill Chainnigh, aeráid ilchríochach aici agus an t-ainm uirthi go mbíonn luascadh mór sa teocht inti.
Tréith sonrach maidir le Cill Chainnigh is ea an bhunsraith chloch aoil atá faoi agus ba mhór an leas a baineadh aisti agus as clocha eile a cairéileadh sa chathair agus sa limistéar máguaird i dtógáil fhoirgnimh leithleacha na cathrach. Ar na hainmneacha iomadúla atá ag Cill Chainnigh tá "The Marble City" ar bhunús leis an fhéith mhianrach de mharmar dubh atá le fáil inti.
Topagrafaiocht

 

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer