Home > Maidir le Cill Chainnigh > Topagrafaíocht > Fhlóra agus Fhauna
In English

 

De fhlóra agus de fhauna


Páirc Chaisleán Chill Chainnigh

Le hais sráideanna gnóthacha Chill Chainnigh is tearmainn páirc chaisleán Chill Chainnigh lena siúlóidí ciúine faoi scáth na gcrann in aice na habhann agus a chluainte fairsinge. Is tearmainn freisin í do na mílte speiceas de fhlóra agus de fhauna.

Pairc Chaislean Chill ChainnighBíonn lachain, corra glasa agus ealaí le feiceáil ar an abhainn; feictear freisin ó am go chéile an cruidín ildaite

Tá seacht gcinn de sciatháin leathair in Éirinn agus bíonn cúig cinn acu ag fiach ar an bhFeoir istoíche; tá speiceas neamhghnách den diúilicín péarla fionnuisce a mhaireann go 120 bliain d'aois agus arb Abhainn na Feoire is ionad dúchais dó - lastuas de Dhroichead Bhéal Átha Ragad.
Is ann atá an fhuinseog, an fheá, an dair, an fhearnóg, an fheá rua, an bheith gheal, an crann cnó capaill, céadair na Liobáine, an iúr agus go leor eile go fairsing.

Riasc na Páirce Nua

Loch a bhí lá den saol san áit a bhfuil an eanach ar a dtugtar
Riasc na Páirce Nua anois agus rinne giolcach agus fásra
snámhach a leithéid duileasc abhann coilíniúchán ann. Is
gnáthóg a bhfuil éagsúlacht ag baint léi le dromchla oscailte
uisce, le cíb thortógach agus le saibhreas plandaí fiáine lena n-áirítear lus síoda, biolar gréagáin, feileastram, créachtach, breallán. Tá an t-eanach suite timpeall dhá mhíle thiar ó thuaidh ó Chill Chainnigh ar thaobh bhóthar Chaisleán an Chomair tamall beag ó Óstán na Páirce Nua.

Riasc na Pairce NuaTá sé rangaithe mar eanach gleanna agus ainmnithe mar Limistéar Spéise Eolaíochta agus mar Limistéar Oidhreachta Náisiúnta (LON) molta.

Is cuid den chóras bogaigh atá sa choillearnach in aice Choláiste Chill Chainnigh atá ag síneadh leis an eanaigh agus tá sí cuimsithe sa LON.

 

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer