In English

 

Miondíol

Meastar go bhfuil 300 asraon miondíola i gcathair Chill Chainnigh ó ilsiopaí go siopaí eisiacha. Déantar ionadaíocht ar go leor de na branda miondíol náisiúnta agus idirnáisiúnta sa chathair a bhuíochas go pointe áirithe an cúlchríoch a mbíonn an chathair ag freastal uirthi agus an teacht atá uirthi ó lárionaid mhóra dhaonra eile. Cuid mhaith de na hasraonta miondíola is gnónna faoi úinéireacht teaghlaigh iad agus tá roinnt siopaí ann atá ag trádáil sa chathair ar feadh breis is 100 bliain. Gné de go leor de na siopaí is ea an éadan chloch aoil Chill Chainnigh atá orthu.

Kilkenny Market Cross Shopping Centre

An turasóireacht agus an oiread de lucht ceirde a chuir fúthu i gCill Chainnigh is údar leis an méid mór siopaí ceardaíochta agus siopaí féiríní atá inti.
Féadann lucht siopadóireachta agus cuairteoirí ar an gcathair rogha leathan de shiopaí nua-aimseartha, traidisiúnta agus speisialtóra a shampláil, siopaí a dhéanann freastal ar an uile cineál méine agus riachtanais i dtimpeallacht chomhdhlúite ina mbíonn daoine ar a sáimhín.
Tá méid mór den daonra fostaithe in earnáil an mhiondíola. Tá dhá ionaid bhreátha siopadóireachta sa chathair, Margadh na Crosaire agus an Clós Margaidh, ina bhfuil áiseanna leithne páirceála cairr.

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer