In English

 

Tionscal

Image of a selection of cheesesTá earnáil an Agri-ghnó ar cheann de na tionscail i mó i gCill Chainnigh i gcónaí. Tá ceanncheathrú ag Glanbia Cpt i gCill Chainnigh; bhí láimhdeachas de €2625.1 Milliún aige i 2001 agus brabús de €93.2 milliún Tá an grúpa ar cheann de na déantúsóirí cáis is mó ar domhan.

Tá suíomh straitéiseach aige in earnáil Cháis Mheiriceánach an US agus i margadh cáis pizza na hEorpa agus is gnó tábhachtach é in earnáil táirgí bia agus déiríochta tomhaltóra sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn.
Is leann traidisiúnta Éireannach é Kilkenny Beer atá déanta i nGrúdlann Mhainistir Naomh Phroinsias nó Smithwicks mar is fearr aithne air anois. Is le Guinness Group Ireland an chuideachta.

Kilkenny Beer LogoTugann Cill Chainnigh aitheantas don tábhacht a bhaineann le tionscail bunaithe ar an Eolas a mhealladh go Cill Chainnigh agus sa dá bhliain atá caite bhunaigh roinnt cuideachta idirnáisiúnta TE agus airgeadais ionaid lárnacha i bPáirc Ghnó Chill Chainnigh.

i bPairc Ghno Chill Chainnigh

Faoi láthair táthar ag cur Ionad Fiontraíochta TE sna Maltings chun cinn agus tá athfhorbairt shuíomh 24 acra le haghaidh forbairtí tionsclaíocha agus chónaithe ina sainchuid de thionscadal Chéanna Chill Chainnigh.

Photo of Kilkenny Market Cross Shopping CentreTá na tionscail Seirbhíse agus Miondíola ina fhostóir tábhachtach sa chathair; meastar go bhfuil 46% den lucht saothair fostaithe sna hearnálacha sin. Tá roinnt coimpléisc siopadóireachta chomh maith le siopaí ilrannacha, siopaí féiríní agus búitíceanna ar ardchaighdeán i gcathair Chill Chainnigh.

Absract ImageA bhuíochas na hoidhreachta a d'fhág na Muilte Olla a bhí ann tráth dá raibh tá tábhacht ag baint le tionscal na teicstíle
i gCill Chainnigh agus tá tionchar ag an bhforbairt ollmhór a bhfuil Ceardlanna Dearadh Chill Chainnigh ina gceannródaí uirthi ar líon na ngnónna ceardaíochta agus gnónna atá gaolta léi. Tá amuigh is istigh le 60-70 fiontar Ceardaíochta bunaithe i gCill Chainnigh. Tá cuid de na fiontair sin liostáilte ar an tairseach ceardaíochta sa suíomh idirlín seo againne.
Tá go leor cuideachtaí innealtóireachta móra mar aon le cuideachtaí leictreonacha agus theicneolaíocht an eolais i gCill Chainnigh.

Duggan Steel Factory

Bunaíodh Bord Fiontraíochta Chill Chainnigh i 1993 agus cuireann sé réimse seirbhísí agus tacaíochtaí ar fáil a sholáthraíonn do bhunú, d'fhorbairt agus d'fhás micri-fhiontair sa chathair agus sa chontae.

 

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer